LIETUVOS ŽURNALISTIKOS CENTRAS

Įvairovė svarbi, ypač žiniasklaidoje

Šis projektas įgyvendintas bendradarbiaujant Lietuvos žurnalistikos centrui (LŽC) ir Sheldon.studio. Projekto tikslas – didinti supratimą apie žiniasklaidos vaidmenį reprezentuojant ekspertinio lygmens žinių skleidėjus. Atlikus pirminę stebėseną paaiškėjo, kad pats aktualiausias yra lyčių nelygybės aspektas.

Beveik 6 mėnesius šio duomenų žurnalistikos projekto žurnalistų ir tyrėjų komanda rinko informaciją apie ekspertų ir eksperčių citavimą nacionalinėje Lietuvos žiniasklaidoje. Sukurta pirmoji tokio pobūdžio duomenų bazė, kurią analizuojant atsiskleidžia ekspertų reprezentacijos tendencijos lyčių aspektu.

Šį duomenų žurnalistikos projektą rėmė Stars4Media žiniasklaidos inovacijų programa. Rėmimas skirtas projekto partnerių paraiškai „Rich Media: Increasing Diversity of Experts’ Voices in Journalism” laimėjus atrankoje, kurioje varžėsi 150 žiniasklaidos organizacijų iš visos Europos. Iš 82 pateiktų paraiškų tąkart buvo atrinkta 18, o lietuvių ir italų duomenų žurnalistikos projektas - vienas iš 18 laimingųjų.

Ekspertų ir eksperčių duomenų bazės kūrimą, monitoringą nuo 01/01/2021 iki 31/12/2021, duomenų analizę bei žurnalistų ir ekspertų tinklo moderavimą pagal projektą „News Media Alliance for the Quality Journalism” rėmė Švedijos institutas ir Švedijos ambasada.

Projekto finansuotojai nesikišo į projekto komandos redakcinį darbą, žurnalistinis turinys parengtas nepriklausomai ir su finansuotojais nebuvo derinamas.