LIETUVOS ŽURNALISTIKOS CENTRAS

Įvairovė svarbi, ypač žiniasklaidoje

Ekspertų ir eksperčių citavimo Lietuvos žiniasklaidoje tyrimas

Lietuvos žurnalistikos centro ir Sheldon.studio duomenų žurnalistikos projektas

Vyriška Lietuvos žiniasklaida: moterys ekspertės cituojamos triskart rečiau nei jų kolegos vyrai

Kokios temos, kokie įvykiai ir žmonės mūsų žiniasklaidoje matomi ryškiausiai ir kodėl? Klausimas paprastas, tačiau atsakymas – neakivaizdus. Kas atsiduria mūsų dėmesio centre priklauso nuo daugybės aplinkybių, tokių kaip visuomenės susidomėjimas tam tikromis temomis, įvykiais ar žiniasklaidos darbotvarkė. Analizuojant, kaip žiniasklaida atvaizduoja visuomenę, gauname svarbių įžvalgų apie tai, kas joje turi daugiausia galios, ir apie tai, ką reikėtų geriau apmąstyti ir keisti.

Pradėjus stebėti, kokie ekspertai kviečiami kalbėti per televiziją ir radiją, kokie cituojami žurnalistų straipsniuose, dažnam į akis krenta, kad cituojama ypač daug ekspertų vyrų, nors ir eksperčių universitetuose, tyrimų centruose ir kitose institucijose bei srityse netrūksta. Mes siekėme suprasti, ar tai tikra problema, ir jei taip – kokio masto? Į šiuos klausimus galime atsakyti tik kruopščiai surinkę duomenis ir lyčių lygybę reprezentuojant ekspertus įvertinę kiekybinės analizės būdu. Kokybiškai surinkti ir detaliai išanalizuoti duomenis reikia ne tik norint geriau suvokti situaciją, bet ir tam, kad suformuluotume pagrįstų argumentų, kodėl situacija turėtų keistis.

Dėl to Lietuvos žurnalistikos centro komanda ėmėsi duomenų rinkimo ir analizės. Sisteminga nacionalinės žiniasklaidos stebėsena vykdyta nuo 01/01/2021 iki 31/12/2021: atlikome atrinktų rubrikų bei laidų nacionalinėje spaudoje, interneto dienraščiuose, radijuje ir televizijoje monitoringą. Iš viso mūsų duomenų bazėje atsirado 99 žurnalistiniai darbai, kuriuose cituojami ekspertai ir ekspertės. Duomenų analizė atskleidžia, koks nesubalansuotas lyčių aspektu yra ekspertų ir eksperčių reprezentavimas Lietuvos žiniasklaidoje. 50% žiniasklaidoje minėtų ekspertų buvo vyrai, ir beveik 11 žiniasklaidos kūrinių visi cituojami ekspertai buvo vien vyrai. Tam tikromis temomis moterų eksperčių pakalbinama dar mažiau, nei apskritai būdinga: užsienio ir pasaulio temomis 50% cituojamų ekspertų yra vyrai, nišinėmis technology temomis ekspertų vyrų cituojama 90% ar net 100%. Tačiau mūsų visuomenė yra kur kas įvairesnė, nei atspindi šie skaičiai, ir dabar, turint šiuos duomenis, – pats laikas dėti pastangas geriau atspindėti visuomenės įvairovę. Kviečiame detaliau susipažinti su mūsų atlikta duomenų analize apie tai, kaip Lietuvos žiniasklaidoje atsispindi ekspertų ir eksperčių citavimas lyčių aspektu.

Ar atspėtumėte, koks cituotų ekspertų ir eksperčių santykis?

Mūsų surinkti duomenys pagaliau leidžia įvertinti, kiek žiniasklaidoje dominuoja vyrų ekspertų balsai. Pasufleruosime: lyčių nelygybė niekur nedingo - pusiausvyros ir įvairovės principai skleidžiant ekspertines žinias nėra išlaikomi nė vienoje žiniasklaidos priemonėje. Naršykite norėdami sužinoti daugiau.

Visi
Skaitmeniniai straipsniai
Radijas
Televizija
Spauda

Pernelyg dažnai kaip ekspertai žiniasklaidoje cituojami tik vyrai

Kuo daugiau žurnalistai pasitelkia ekspertų ir eksperčių, kompetentingai aiškinančių įvykius, faktus, reiškinius ir aplinkybes – tuo naudingiau skaitytojams, klausytojams ir žiūrovams, o ir bendrai viešosios erdvės kokybei. Tačiau vertinant lyčių aspektu – kaip ir organizuojant viešus renginius, taip ir kuriant žurnalistinius kūrinius – tik vyrai kaip ekspertai pasitelkiami ypač dažnai. Vadinamieji „all male panels“ arba „manels“ net ir žurnalistiniuose kūriniuose yra labai paplitę – 11 žurnalistinių kūrinių iš stebėtųjų internete, radijuje ir televizijoje cituojami vien tik ekspertai vyrai.

Visi
Skaitmeniniai straipsniai
Radijas
Televizija
Spauda

Pusiausvyra nušviečiant tam tikras temas didesnė

Lyčių pusiausvyros žiniasklaidoje klausimas nėra tik kiekybinis. Kai duomenis vertiname labiau kokybiniais aspektais, pavyzdžiui, atsižvelgdami į temas, kuriomis kviečiami kalbėti ekspertai ir ekspertės, matome, kad disbalansas priklauso ir nuo temos. Kai kuriose srityse vyriški balsai dominuoja be konkurencijos - tokios temos yra, pavyzdžiui, technology and cybersecurity.

Ieškote naujų eksperčių ir ekspertų? Pradėkite čia!

Norėtumėte prisidėti prie pokyčių? Skatinkite lyčių lygybės principų taikymą žiniasklaidoje!

Yra daugybė būdų, kaip galėtumėte sustiprinti šią iniciatyvą. Dalinkitės mūsų tyrimo rezultatais, prisidėkite prie monitoringo ir šios duomenų bazės atnaujinimo, pildymo bei tikslinimo.

Esu žurnalistė / žurnalistas

Kalbėkite ir rašykite – apie šią iniciatyvą ir apie lyčių lygybę. Prisijunkite prie Žurnalistų ir ekspertų tinklo kūrimo, naršykite ir pildykite ekspertų duomenų bazę, taikykite įvairovės principus savo darbe.

Prisijunkite

Esu ekspertė / ekspertas

Prisijunkite prie ekspertų ir žurnalistų tinklo mūsų socialiniame tinkle, pasidalinkite savo kontaktais ekspertų duomenų bazei. Kalbėkite su žurnalistais, rašykite, dalyvaukite mūsų žiniasklaidos mokymuose ekspertams.

Prisijunkite

Esame žiniasklaidos priemonė

Prisijunkite prie Žiniasklaidos aljanso už kokybišką žurnalistiką ir aktyviau taikykite lyčių lygybės principus savo darbe. Naudokitės ekspertų duomenų baze ir dalyvaukite Lietuvos žurnalistikos centro mokymuose.

Prisijunkite

Susiję straipsniai

Norėtumėte prisidėti prie šio duomenų žurnalistikos projekto?

Duomenų rinkimas ir klasifikavimas nėra lengvas darbas. Jis imlus laikui, reikalauja daug pastangų. Mes ieškome savanorių, kurie padėtų atnaujinti ir papildyti šio projekto metu surinktus duomenis. Susisiekite su mumis ir aptarsime bendradarbiavimo galimybes.

Susisiekite