LIETUVOS ŽURNALISTIKOS CENTRAS

Išsamiau apie duomenų rinkimo metodologiją

Šio monitoringo metu ekspertu/-e laikomas asmuo, kuriam suteikiamas autoritetas (jį savo straipsnyje, reportaže suteikia pats žurnalistas ar žurnalistė). Ekspertas/-ė aiškina faktus, jų reikšmę, kontekstą, poveikį, atlieka situacijos, faktų vertinimą; ekspertas/ė turi nesuinteresuotumo, nešališkumo ir nepriklausomumo statusą komentuojamų faktų/situacijos atžvilgiu, aptariami klausimai nėra aktualūs eksperto/ės vykdomai veiklai. Ekspertu/-e nėra laikomas asmuo, kuris įgyvendina valstybės politiką, yra Seimo narys.

Monitoringo imtis: January 1st, 2021December 31, 2021. Monitoringui pasirinkti skirtingi žiniasklaidos kanalai – radijas, televizija, naujienų portalai, spauda bei tos laidos ir skiltys (naujienų portaluose), kur ekspertų vertinimo tikimybė yra didžiausia (žr. sąrašą žemiau)

Siekta atrinkti tik originalų naujienų portalų turinį. Į monitoringą nebuvo įtraukti savaitgaliais naujienų portaluose publikuoti straipsniai, partnerių turinys, straipsniai iš naujienų tarnybų ELTA, BNS, perbulikuoti kitų portalų straipsniai bei publikacijos, parengtos pagal TV ar radijo laidų turinį.

Monitoringui atlikti nebuvo naudojama speciali programinė įranga - darbas atliktas rankiniu būdu.

Radijas

TV kanalai

Interneto dienraščiai (naujienų portalai) - tik skaitmeniniai straipsniai

Spauda

Apie duomenų bazę

Duomenų bazėje yra 99 žiniasklaidos kūriniai, paskelbti nuo January 1st, 2021 iki December 31, 2021.

Kiekvienas iš šių žiniasklaidos kūrinių buvo aprašytas vadovaujantis kriterijais, paskirstytais į tris lenteles. Tai vėliau leido atlikti objektyvius palyginimus.

1. ŽINIASKLAIDOS KŪRINIŲ LENTELĖ

Pateikiami duomenys apie kiekvieną stebimą žiniasklaidos kūrinį. Lentelę sudaro šie stulpeliai.

2. EKSPERTŲ LENTELĖ

Pateikiami duomenys apie kiekvieną ekspertą, pasisakiusį stebimuose žiniasklaidos kūriniuose. Lentelę sudaro šie stulpeliai.

3. PAMINĖJIMŲ ŽINIASKLAIDOJE LENTELĖ

Pateikiami duomenys apie kiekvieno eksperto individualų pasirodymą žiniasklaidos kūrinyje. Tai yra lentelė, skirta santykiui suprasti, nustatanti ryšį tarp ankstesnių dviejų lentelių. Ją sudaro šie stulpeliai.